АКТУАЛНО

Самооценяване на институцията

План за дейността на комисията по самооценяване - тук

План график за провеждане на дейностите по самооценяване - тук

Процедура по самооценяване № 1 - тук

Працедура по самооценяване № 2 - тук